2% parama

Nuoširdžiai dėkojame už paramą progimnazijai ir džiaugiamės, kad Jūsų pervestos pajamų mokesčio lėšos (2%) leidžia atnaujinti, modernizuoti ir turtinti mokinių ugdymo(-si) aplinką, organizuoti pažintines bei kultūrines ugdytinių veiklas.

Skirti 2% savo pajamų mokesčio mūsų progimnazijai Jūs galite:

  • užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos FR0512_v2  formą, kurią pateikė klasių auklėtojai.   Užpildytas formas prašytume iki 2015 m. kovo 27 dienos perduoti klasių auklėtojams, kurie pasirūpins Jūsų prašymo išsiuntimu;
  • neelektroniniu būdu užpildę  FR0512_v2 formą ir ją asmeniškai pristatę į Valstybinę mokesčių inspekciją (adresas: Ulonų g. 2, LT – 08245 Vilnius).

Formos užpildymo ir pateikimo taisyklės.

Šiuo telefonu prašome teirautis iškilus klausimams: 8 (5-2) 400 455.

FR0512

 

Vilniaus Taikos progimnazijos rekvizitai:

Paramos gavėjo indentifikacijos numeris (kodas):  195007889

Paramos gavėjo pavadinimas: VILNIAUS TAIKOS PROGIMNAZIJA

Buveinės adresas: Taikos g. 157, LT-05208, Vilnius

Banko pavadinimas: AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT497044060001762676

 

2 procentų GPM gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas

Pagarbiai
Progimnazijos administracija