Priėmimas į mokyklą

Patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 d.  sprendimas Nr. 1-874

„DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ 2021–2022 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO“

Prašymai teikiami per elektroninę prašymų registracijos sistemą https://svietimas.vilnius.lt/ nuo 2021 m. kovo 1 d. iki 2021 m. gegužės 31 d.

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

Priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas

Klasių vadovų skyrimo aprašas