Informacija dėl nemokamų pietų priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams skiriami nemokami pietūs  nevertinant gaunamų pajamų. Tėvams prašymų dėl priešmokyklinukų, pirmokų ir antrokų nemokamų pietų teikti nereikia. Mokinių sąrašus teikia mokyklos administracija. Jeigu mokykloje, kurioje mokinys mokosi, iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų  bus gaunama informacija, kad šios paramos poreikio nėra arba, atsisakius šios paramos, atsirado poreikis mokiniui ją gauti, mokyklos administracija apie tai informuoja mokinių nemokamą maitinimą administruojančią instituciją.