Testavimas mokyklose

Informuojame, kad priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas ateinančiais mokslo metais vyks kontaktiniu būdu, laikantis Operacijų vadovo sprendimu patvirtintų saugumo priemonių. 
Siunčiame 2021-08-24 Nr-1927, Sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo Arūno Dulkio sprendimą, kuris įsigalioja nuo 2021-08-27.   
Dokumentas – V-1927