Skaitantys vaikai kuria lėlių teatrą

Apjungiant formalųjį ir neformalųjį ugdymą bei Taikos progimnazijos tradiciją  dalyvauti tęstiniam projekte „Visa Lietuva skaito vaikams“, gimė mintis projekto dalį „Skaitanti mokykla“ vizualizuoti technologijų projektu „Skaitantys vaikai kuria lėlių teatrą“. Mokyklos 6-8 klasių mokiniai technologijų pamokose gamino lietuviškų pasakų veikėjus. Šiame projekte buvo panaudoti visi  projektinio darbo elementai: projektavimas, planavimas, informacijos rinkimas ir pritaikymas, medžiagos, technologiniai procesai, gaminių gaminimas, jų aptarimas, vertinimas ir pristatymas. Mokiniai  savo rankomis kūrė progimnazijos stato teatrą.

Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, naudodami 6 – 8 klasių mokinių pagamintus pasakų veikėjus, turės galimybę kurti ir vaidinti stalo teatro spektakliuose. Mažieji susipažins su įvairaus žanro pasakomis, pratinsis improvizuoti, judėti, išreiškiant vaidmeniui būdingus jausmus, intonaciją, tempą, ritmą, integraliai ugdydamiesi pažinimo, komunikavimo ir meninę kompetencijas bei bendruosius gebėjimus.  Tikimės, jog ši veikla padės atskleisti vaikų įgimtus artistinius  gebėjimus!

Technologijų vyr. mokytoja Laima Kamarūnienė

Skaitantys vaikai kuria lėlių teatrą2015


Komentuoti negalima