Projektas „Etnografinė Lietuva“

Lapkričio 7 – 11 dienomis progimnazijoje vyko tęstinis projektas „Etnografinė Lietuva“, kuriame dalyvavo Taikos progimnazijos, Vilniaus raj. Zujūnų vidurinės mokyklos ir Zarasų raj. Salako pagrindinės mokyklos moksleiviai ir mokytojai. Projekto tikslas – plėsti mokinių supratimą apie liaudies tradicijas, papročius, palaikyti jų gyvybingumą ir vartojimo tradicijas sutelkiant trijų bendruomenių vaikus bendrai kūrybinei etnokultūrinei veiklai – buvo sėkmingai įgyvendintas.  Visą savaitę progimnazijoje netilo skambios lietuvių liaudies dainos, sukosi rateliai, aidėjo smagūs šokių žingsniai. Progim nazijos bendruomenė ir svečiai taip pat turėjo galimybę išgirsti smagiausius tarmiškus pasakojimus, pamatyti sakmių inscenizacijas. Šį projektą vainikavo baigiamoji renginio popietė „Skirtumai vienija mus“, kurioje pasirodę šauniausi ir įtikinamiausi projekto dalyviai nepaliko abejingų žiūrovų. Gausus dalyvių būrys parodė, jog etnokultūros palikimas nepalieka abejingų pačių jauniausių, ir vyriausių mūsų progimnazijos moksleivių ir yra aktualus šiandieniniam mokiniui.

Muzikos mokytoja Gabrielė Pratkelytė

etno


Komentuoti negalima