Priešmokyklinių grupių renginys „Žydinti Lietuva“

Vasario 15 dieną progimnazijoje vyko priešmokyklinių grupių renginys „Žydinti Lietuva“, skirtas Vasario 16-ąjai – Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo dienai paminėti. Renginyje dalyvavo „Smalsučių“ ir „Žiniukų“ grupių vaikai, jų tėveliai, broliai, sesutės, pavaduotoja, mokytojos ir auklėtojos.

Projekto tikslai:

  • puoselėti tautiškumo, pilietiškumo ir patriotizmo jausmą;
  • auginti kiekvieno mūsų širdyse meilę savo Gimtinei, tradicijoms bei papročiams;
  • suburti bei mokyti vaikus bendram darbui – bendrai kūrybinei veiklai.

Renginys prasidėjo lauke, progimnazijos kieme, vaikams piešiant guašu ant sniego trispalvės žiedą bei papuošiant progimnazijos įėjimą iš spalvoto popieriaus pagamintomis širdelėmis, apjungiant jas į vieną didelę širdį. Vakare šventinis renginys vyko aktų salėje, kur vaikai kartu su mokytojomis bei tėveliais gražiai paminėjo Vasario 16-osios šventę dainomis, eilėraščiais apie Lietuvą bei šokių rateliais.

 

„Smalsučių“ grupės priešmokyklinio ugdymo pedagogės Akvilė Širvaitytė ir Ingrida Karklelienė

„Žiniukų“ grupės priešmokyklinio ugdymo pedagogės Sabina Molis ir Laima Kazakevičienė

vasario 16 priesmokyklinukai


Komentuoti negalima