Diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymas progimnazijoje

Progimnazijoje balandžio 19 – gegužės 5 dienomis bus atliekamas 2, 4, 6, 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimas naudojantis Nacionalinio egzaminų centro parengtais mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo įrankiais –  diagnostiniais ir standartizuotais testais, klausimynais.

 

Diagnostinių vertinimo įrankių ir standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Plačiau apie diagnostinius ir standartizuotus testus galima pasiskaityti http://www.nec.lt/342/

 

DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ VYKDYMO GRAFIKAS

 

Nurodyto dalyko diagnostinis/ standartizuotas testas/ klausimynas Testo / klausimyno pildymo trukmė Testavimo data/pamoka

2 klasė

RAŠYMAS, 1 dalis apie 45 min.* Balandžio 25 d./2 pamoka
SKAITYMAS apie 45 min.* Balandžio 27 d./2 pamoka
RAŠYMAS, 2 dalis apie 45 min.* Gegužės 2 d./2 pamoka
MATEMATIKA apie 45 min.* Gegužės 4 d./2 pamoka

4 klasė

RAŠYMAS 45 min. Balandžio 25 d./2 pamoka
SKAITYMAS 45 min. Balandžio 27 d./2 pamoka
PASAULIO PAŽINIMAS 45 min. Gegužės 2 d./2 pamoka
MATEMATIKA 45 min. Gegužės 4 d./2 pamoka
KLAUSIMYNAS iki 30 min. Balandžio 28 d./3 pamoka
6 klasė
RAŠYMAS 45 min. Balandžio 26 d./2 pamoka
SKAITYMAS 45 min. Balandžio 28 d./2 pamoka
MATEMATIKA 45 min. Gegužės 4 d./2 pamoka
KLAUSIMYNAS iki 30 min. 6a klasė – balandžio 25 d./6 pamoka
6b klasė – balandžio 28 d./4 pamoka
6c klasė – balandžio 24 d./3 pamoka
6d klasė – balandžio 24 d./1 pamoka

8 klasė

RAŠYMAS 60 min. Balandžio 19 d./3 pamoka**
SKAITYMAS 60 min. Balandžio 21 d./3 pamoka**
MATEMATIKA 60 min. Balandžio 24 d./2 pamoka***
SOCIALINIAI MOKSLAI 60 min. Gegužės 3 d./2 pamoka***
GAMTOS MOKSLAI 60 min. Gegužės 5 d./2 pamoka***
KLAUSIMYNAS iki 30 min. 8a klasė – balandžio 26 d./1 pamoka
8b klasė – balandžio 24 d./1 pamoka
8c klasė – balandžio 24 d./3 pamoka
8d klasė – balandžio 24 d./6 pamoka

* Laikas, skirtas 2 klasės diagnostinių testų atlikimui, gali būti pratęstas iki 55 min.

** 8 klasės mokinių testavimas atliekamas 3 pamokos ir ilgosios pertraukos metu.

***  8 klasės mokinių testavimas atliekamas 2 pamokos ir aktyviosios pertraukos metu. Keičiasi pamokų ir pertraukų laikas.

 


Komentuoti negalima