Mokyklos vadovai

Direktorius

II vadybinė kategorija

Direktoriaus pareigybės aprašymas

Rimgaudas Einoris Rimgaudas Einoris
Dir. pavaduotoja ugdymui

II vadybinė kategorija

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginiai nuostatai

(kuruoja pagrindinį ugdymą (5-8 klasės))

Vaida Abramonienė  Vaida Abramonienė
Dir. pavaduotoja ugdymui

III vadybinė kategorija

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginiai nuostatai

(kuruoja priešmokyklinį ugdymą ir pradinį ugdymą (1-4 klasės))

Daiva Daubarienė  Daiva Daubarienė
Dir. pavaduotojas ūkio ir administracijos reikalams

Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareiginiai nuostatai

Paulius Kapšys  Paulius Kapšys