Matematikos ir informacinių technologijų metodinė grupė

Dalykų mokytojai:

Dalykas Vardas, pavardė Kvalifikacija Kabineto
Nr.
 Matematika   Jolanta Radvilienė vyr. mokytoja 205
  Neringa Plokštienė mokytoja 206
Inga Jomantienė2 Inga Jomantienė mokytoja

metodininke

207
Liucija Jermakova Liucija Jermakova vyr. mokytoja 208
Informacinės technologijos   Jolanta Radvilienė vyr. mokytoja 219
Kristina Kutiščeva  Kristina Kutiščeva vyr. mokytoja 104