Pagalbos mokiniui specialistai

Socialinė pedagogė Laima Valevičienė
Specialioji pedagogė Aleksandra Pampikienė
Logopedė Beata Juknevičiūtė
Psichologė Angelė Ruseckienė I-IV
Virginija Šilauskienė V-VIII
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dalia Vilutienė

tel. nr.  8 659 65375