Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos lygmenimis.

Mūsų mokyklos rezultatai

2019 metai:

2 klasė

4 klasė

6 klasė

8 klasė