DOKUMENTAI

Taikos progimnazijos nuostatai

Strateginis planas

2017-2019 Ugdymo planas

 

Mėnesio renginių planas

 

Uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas

Mokinio elgesio taisyklės

 

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Praleistų pamokų teisinimo lapas.docx

Praleistų pamokų teisinimo lapas.pdf

 

Maitinimo_organizavimo_tvarkos_aprašas

Rekomendacinis 15 dienų valgiaraštis 6-_10 metų amžiaus vaikams

Rekomendacinis 15 dienų valgiaraštis 11 metų ir vyresnio amžiaus vaikams

 

Atleidimo nuo pamokų tvarka

 

>Vilniaus Taikos progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

 

Moksleivių socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarka

 

Progimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

 

Apskaitos politika