DOKUMENTAI

Taikos progimnazijos nuostatai

Strateginis planas

2017-2019 Ugdymo planas

 

Mėnesio renginių planas

 

Uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas

Mokinio elgesio taisyklės

 

Prašymas priimti į progimnaziją.docx

 

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Praleistų pamokų teisinimo lapas.docx

Praleistų pamokų teisinimo lapas.pdf

 

Maitinimo_organizavimo_tvarkos_aprašas

Rekomendacinis 15 dienų valgiaraštis 6-_10 metų amžiaus vaikams

Rekomendacinis 15 dienų valgiaraštis 11 metų ir vyresnio amžiaus vaikams

 

Atleidimo nuo pamokų tvarka

 

>Vilniaus Taikos progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

 

Moksleivių socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarka

 

Progimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

 

Apskaitos politika