Progimnazijos dokumentai

Direktoriaus metų veiklos ataskaita

Ugdymo organizavimas 2020-2021

Taikos progimnazijos 2019-2020 ir 2020-2021 ugdymo planas

2021 metų veiklos planas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vaikų ir mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Progimnazijos vidaus kontrolės politika

VDM tvarkos aprašas

Kultūrinė meninė pažintinė veikla visai mokyklos bendruomenei

Taikos progimnazijos nuostatai

Progimnazijos 2020 metų veiklos planas

Strateginis planas

Direktoriaus Rimgaudo Einorio veiklos vertinimo išvada

Moksleivių socialinės veiklos organizavimo tvarka

Mokinio elgesio taisyklės

Atleidimo nuo pamokų tvarka

Taikos progimnazijos lankomumo tvarkos aprašas

Praleistų pamokų teisinimo lapas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

Progimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Apskaitos politika

Finansinės būklės ataskaita 2018 m

Finansinės būklės ataskaita 2019 m

Finansinės būklės ataskaita 2020 m

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m

Veiklos rezultatų ataskaita 2020 m

MOKINIŲ MAITINIMO VILNIAUS TAIKOS PROGIMNAZIJOJE APRAŠAS

Rekomendacinis 15 dienų valgiaraštis