Elektroninis dienynas

Nuo 2011 m. gruodžio naudojame elektroninį dienyną.

Prie elektroninio dienyno nauji mokiniai yra prijungiami per IT pamokas. Tėveliams visą informaciją teikia klasių auklėtojos.

Prisijungimo adresas: https://www.tamo.lt