Mokyklos vadovai

Direktorius

II vadybinė kategorija
Direktoriaus pareigybės aprašymas

Rimgaudas Einoris
Dir. pavaduotoja ugdymui 

II vadybinė kategorija
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginiai nuostatai
(kuruoja pagrindinį ugdymą (5-8 klasės))

Vaida Abramonienė
Dir. pavaduotoja ugdymui 

III vadybinė kategorija
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginiai nuostatai
(kuruoja priešmokyklinį ugdymą ir pradinį ugdymą (1-4 klasės))

Daiva Daubarienė
Dir. pavaduotojas ūkio ir administracijos reikalams

Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareiginiai nuostatai

Paulius Kapšys