Vilniaus miesto 5–8 klasių mokinių gamtos mokslų olimpiada

5e klasės moksleivė Ieva Andriulionytė  kovo 2 d. dalyvavo Vilniaus miesto 5–8 klasių mokinių gamtos mokslų olimpiados II etape, kurį organizavo Lietuvos biologijos mokytojų asociacija. Paskelbus olimpiados rezultatus, paaiškėjo, kad Ieva kviečiama į apdovanojimus. Į renginį buvo kviečiami laureatai, jų tėvai ir mokytojai bei vertintojai. Apdovanojimai vyko kovo 13 d.  „Sietuvos“ progimnazijoje.

Fizikos vyr. mokytoja Lina Sivoj

Naujas aplankas


Atvirų durų diena – kovo 22 d. 18 val.

Kviečiame kovo 22 d. 18 val. į atvirų durų dieną progimnazijoje būsimų pirmų ir penktų klasių moksleivius bei tėvelius.

Būsimos pirmų klasių mokytojos:

Lidija Širvaitienė
Inga Šveistrienė
Gintarė Ašmenaitė
Birutė Eidintienė
 
IMG-4327

Konferencija „The Dawn of a New Era: Creating the School of the Future!“

Trys anglų kalbos mokytojos – Kristina Greičienė, Agnė Nakutienė ir Asta Balčiūnaitė dalyvavo Express Publishing leidyklos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tarptautinėje konferencijoje „The Dawn of a New Era: Creating the School of the Future!“, kuri vyko 2018 m. vasario 24 d., šeštadienį, Vilniuje.

Konferencijos pagrindinis svečias buvo  lektorė Jenny Dooley, Express Publishing leidyklos anglų kalbos mokymo priemonių (vadovėlių, gramatikų, skaitinių, skaitmeninių priemonių ir kt.) autorė, Velso universiteto humanitarinių mokslų absolventė, švietimo vadybos magistrantė, anglų kalbos mokytoja, Express Publishing leidyklos pilotinių mokyklų studijų vadovė, metodinių seminarų anglų kalbos mokytojams lektorė Europoje, Lotynų Amerikoje, Azijoje ir Artimuosiuose Rytuose.

Susipažinta su nauju požiūriu į kalbų mokymąsi., mokymo metodikos ir vadovėlių naujovėmis. Nuotraukoje su vadovėlių autore įsiamžino ir konferencijoje dalyvavusios mūsų mokyklos mokytojos.

Mokytoja Neringa Ašmantavičiūtė taip pat dalyvavo toje pat konferencijoje Kaune.

Anglų k. vyr. mokytoja Kristina Greičienė

20180224_131905


Respublikinė kūrybinių darbų paroda

Sausio 15-31 dienomis priešmokyklinio ugdymo „Žiniukų“ grupės ugdytiniai kartu su pedagogėmis dalyvavo respublikinėje kūrybinių darbų parodoje: Rašau žodį „Lietuva“, skirtą Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Sabina Molis ir Laima Kazakevičienė

27858327_1782817505082919_9025640008839403656_n


PROGIMNAZIJA SKELBIA VAIKŲ PRIĖMIMĄ Į PRIEŠMOKYKLINES GRUPES IR MOKINIŲ PRIĖMIMĄ MOKYTIS PIRMOSE – AŠTUNTOSE KLASĖSE

PRAŠYMAI PILDOMI TIK INTERNETU

 www.vilnius.lt/mokykla

PRIĖMIMAS Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS VYKDOMAS PAGAL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMU NR. 1-1366 PATVIRTINTĄ TVARKOS APRAŠĄ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/628196701d2711e88e8fef3b3f51dc2f

Atkreipiame dėmesį, kad prašymo pateikimo laikas neturi įtakos priėmimui, tačiau svarbu kovo 1 d. nepamiršti prisijungti prie e. sistemos (https://svietimas.vilnius.lt/) ir susipažinti su pasikeitusia priėmimo tvarka bei mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapiu.

Informuojame, kad pagal naują tvarką galima pasirinkti 3 mokyklas, iš kurių viena privalo būti teritorinė mokykla.

Registracija-į-mokyklas


Jaunimo eisena „Lietuvos valstybės keliu“

Vasario 16 d. sningant Taikos progimnazijos bendruomenė: mokyklos administracija, pedagogai, mokiniai kartu su tėvais minėdami Lietuvos valstybės šimtmetį atsiliepė į Vilniaus miesto savivaldybės kvietimą ir vasario 16 d. dalyvavo jaunimo eisenoje „Lietuvos valstybės keliu“.

 Susirinkome prie mūsų mokyklos ir kartu su trispalvėmis bei savo mokyklos vėliava patraukėme į Vilniaus Katedros aikštę. Čia iš senosios Lietuvos valstybės centro – iš Šventaragio slėnio, nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų ir Gedimino paminklo, kartu ėjome pro Signatarų namus, Didžiojo Vilniaus seimo rūmus, Aušros Vartus į Rasų kapines, prie daktaro Jono Basanavičiaus kapo. Čia aplankėme ir kitų garsių Lietuvos istorinių asmenybių, sovietų nužudytų signatarų Kazio Bizausko, Prano Dovydaičio, Vlado Mirono simbolinį kapą, už Lietuvos laisvę žuvusių karių savanorių kapus.

Ėjome keliu, jungiančiu mus su Lietuvos valstybe ir žymiausiais jos kūrėjais. Nuoširdžiai dėkoju visiems mokiniams, tėvams ir kolegoms, kurie napabūgo šalčių ir pagerbė mūsų istoriją.

Etikos ir istorijos mokytojas Algis Bitautas

28217011_10215337080530397_1709681523_o (1)


Tarptautinis matematikos konkursas „Pangea 2018“

2018 m. vasario 13 d. mūsų progimnazijoje vyko tarptautinis matematikos konkursas  „PANGEA 2018“, kuriame dalyvavo net 63 mūsų progimnazijos 5-8 kl. moksleiviai.

Mokiniams buvo pateiktos 25 užduotys, suskirstytos į 3 sudėtingumo lygius. Atsakymų lapus pristatėme organizatoriams įvertinti.

Linkime sėkmės ir laukiame rezultatų.

Matematikos mokytoja Neringa Plokštienė

pangea


Integruota matematikos ir pilietiškumo pamoka „Vasario 16 – Lietuvos valstybės atkūrimo diena“

Vasario 15 d. matematikos mokytoja Jolanta  Radvilienė 8d klasės moksleiviams vedė integruotą matematikos ir pilietiškumo pamoką „Vasario 16 – Lietuvos valstybės atkūrimo diena“. Pamokos metu mokiniai, dirbdami grupėse,  prisiminė Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo datą ir užrašė ją romėniškais skaitmenimis, parašė signatarų skaičiaus visus daliklius, išvardino Lietuvos valstybės simbolius bei išgirdo daug informacijos apie juos, sužinojo, kad Lietuvos vėliavos pločio ir ilgio santykis yra 3:5, apskaičiavo jos plotą, svorį bei kainą su nuolaida.

 Pamoka mokiniams buvo įdomi, jie patobulino savo žinias ir gebėjimus. 

Matematikos vyr. mokytoja Jolanta Radvilienė

Naujas aplankas


Netradicinė matematikos pamoka

Vasario 15 d., belaukiant Lietuvos valstybės atkūrimo 100 – mečio šventės, 7a ir 7c klasės moksleiviai matematikos pamokos metu braižė  savo vardo figūras ir mėgino iš gautų figūrų sudėlioti Lietuvos kontūrą.

 Užduotis buvo ne iš lengvųjų! Džiaugiuosi, kad mokiniams puikiai pavyko ją atlikti!

Matematikos vyr. mokytoja Jolanta Radvilienė

puslapis


Vilniaus Taikos progimnazija atkurtai Lietuvos valstybei šimtojo gimtadienio proga dovanojo muzikinį spektaklį „Amžina ugnis dega mūsų širdyse“

Vasario 15 – ąją Vilniaus Taikos progimnazijos bendruomenė, daugiau nei 800 žmonių, šventė atkurtos Lietuvos valstybės šimtąjį gimtadienį. Šiai iškiliai šventei dailės vyr. mokytoja Ineta Prunskutė ir lietuvių kalbos vyr. mokytoja Renata Mikolaitytė dovanojo muzikinį spektaklį „Amžina ugnis dega mūsų širdyse“. Spektaklis žiūrovus nukėlė į didingus vaidilučių ir kunigaikščių laikus, padėjo suprasti Mažvydo žodžių prasmę, Vargo mokyklos svarbą, knygnešių nelengvą dalią, savanorių kovas bei didingo V. Kudirkos Varpo gaudesį. Maironio giesmė „Lietuva brangi“, nuskambėjusi pabaigoje, sujungė ne tik dalyvių, bet ir žiūrovų širdis. Amžina ugnis – pagrindinis spektaklio motyvas – atkeliavo nuo vaidilučių aukuro, iš didžių kunigaikščių kovų lauko, nežymiai pleveno Mažvydo žvakės liepsnelėje, Motinos Vargo mokyklos spingsulėje, savanorių ryžte kovoti už Laisvę bei V. Kudirkos Varpo gaudesy. Amžina ugnis išsaugota iki mūsų dienų kiekvieno širdyse, nes esame stiprūs protėvių dvasia. Visa bendruomenė už rankų susiėmę nuoširdžiai dainavo „Kokia nuostabi esi“. Dainų moksleivius mokė muzikos mokytoja Ona Rušinienė, spektaklio choreografė – Ramona Butkutė, muziką ir dainas parinko, video proekcijas kūrė dailės vyr. mokytoja Ineta Prunskutė, moksleiviams padėjo lietuvių kalbos vyr. mokytoja Ligita Varaneckienė, technologijų vyr. mokytoja Laima Kamarūnienė, technologijų mokytojas metodininkas Valentas Daubaras, dailininkas Petras Pivoriūnas. Vaidino daugiau kaip penkiasdešimt 1-8 klasių moksleivių, spektaklis buvo parodytas net tris kartus – 1-4 klasių ir ikimokyklinių grupių moksleiviams, 5-6 klasių moksleiviams bei 7-8 klasių moksleiviams. Lietuvos gimtadienis Vilniaus Taikos progimnazijoje buvo paminėtas iškilmingai jaučiant visų bendrystę ir pasididžiavimą, kad esam lietuviai.

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja Renata Mikolaitytė

Video ištrauka

vasario 15

28407429_10204280202401834_1904726824_o

28343296_10204280202481836_68699597_o

28342986_10204280201321807_330611815_o

28312647_10204280201881821_66319664_o