Pagrindinis ugdymas

Ugdymo organizavimas 2020–2021 mokslo metais

1. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 2 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė dienomis
5-8 2021–06–22 185
 

2. Ugdymo procesas pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas skirstomas trimestrais. Nustatoma tokia trimestrų trukmė:

  • pirmas trimestras: rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d.
  • antras trimestras: gruodžio 1 d. – kovo 12 d.
  • trečias trimestras: kovo 15 d. – birželio 22 d.

3. Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Atostogos Klasė Prasideda Baigiasi
Rudens 5-8 2020–10–26 2020–10–30 
Žiemos (Kalėdų) 5-8 2020–12–23 2021–01–05
Žiemos 5-8 2021–02–15 2021–02–19
Pavasario (Velykų) 5-8 2021–04–06 2021–04–09 
Vasaros 5-8 2021–06–23 2021–08–31

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-22