Priėmimo tvarka

PROGIMNAZIJA SKELBIA MOKINIŲ

PRIĖMIMĄ MOKYTIS PIRMOSE  – AŠTUNTOSE KLASĖSE

Prašymai pildomi tik internetu www.vilnius.lt/mokykla

 

unnamed

Vilniaus Taikos progimnazija vykdo priėmimą į progimnazijos 1-8 klases vadovaudamasi naujai patvirtinta tvarka.
 

DĖL MOKSLEIVIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS TAIKOS PROGIMNAZIJĄ KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
 

PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

 

Priėmimas vyksta nuo 2017 m. kovo 1 dienos 9.00 val. iki 2017 m. gegužės 26 dienos pildant prašymą internetu www.vilnius.lt/mokykla sistemoje.

Priėmimas vykdomas tik internetiniu būdu, todėl atvykti į progimnaziją rašyti prašymo nereikia. Neturintiems galimybės internetu teikti prašymus, padėsime tai padaryti progimnazijos bibliotekoje darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val.

 

Pildant prašymą internetu reikia nurodyti:

asmens, pageidaujančio mokytis, vardas ir pavardė, gimimo metai, asmens kodas, faktinė ir deklaruota gyvenamoji vieta;

mokyklos (-ų), kurioje (-iose) pageidaujama mokytis, pavadinimas (-ai);

asmens priėmimo mokytis data;

mokymo klasė;

mokymo kalba;

pageidaujama užsienio kalba (pirmoji, antroji ar trečioji) priklausomai nuo ugdymo programos;

duomenys apie pirmumo kriterijus;

tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, mobiliojo telefono numeris ar elektroninio pašto adresas;

įstaigos, kurią prieš tai lankė ar mokėsi, pavadinimas;

specifiniai pageidavimai;

sutikimas, kad duomenys iš kitų valstybinių registrų bus gauti automatiniu būdu;

patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi.

 

Progimnazijos mokinių priėmimo komisijos posėdis vyks 2017 m. birželio 5 dieną. Priimtų mokinių sąrašai bus skelbiami po posėdžio internetinėje svetainėje www.taikos.vilnius.lm.lt

 

Daugiau informacijos galima rasti:

http://www.vilnius.lt/index.php?3647996001 ir http://www.vilnius.lt/index.php?2660952269

 

Instrukcija, kaip pildyti prašymą internetu

https://darzelis.vilnius.lt/new/subsystems/darzeliai/files/mokyklos_project.mp4

 

Iškilus klausimams galima kreiptis el. p. rastine@taikos.vilnius.lm.lt arba tel. (8 5)  240  0455.

 

Paskutinis atnaujinimas:  2017-03-01