Projektai 2009-2010 m.

Per 2009-2010 metus dalyvauta šiuose projektuose: 

2009 m. gauta 4000 Lt. vaikų vasaros poilsio programai “Širdies sparnai”. Projekto koordinatorės Violeta Sodeikienė ir Ineta Prunskutė.

2009 m. gauta 2500 Lt vaikų socializacijos programų rėmimo programai “Man gera būti tarp kitų”. Projekto koordinatorės Daiva Daubarienė ir Angelė Ruseckienė.

2010 m. dalyvauta projekte „Pažink negalią“. Organizuoti susitikimai mokykloje su Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjungos nariais.