Projektai 2011 m.

Per 2011 metus dalyvauta šiuose projektuose:

2011 m. dalyvauta projekte KLIK (kūrybiškumas, lyderystė, įkvėpimas ir kultūra), organizuoto Britų Tarybos bei Jungtinės Karalystės. Vyko 5-6 kl mokinių susitikimai su teatro „Žalia varna“ režisiere Aurelija Čeredaite.

2011 m. gauta 1400 Lt vaikų vasaros poilsio programai “Drugelis”. Projekto koordinatorė Daiva Daubarienė.

2011 m. pojektas „Metų knygos rinkimai“. Gauta 20 egz. knygų. Projekto koordinatorė Jadvyga Tumas.

2012 m. pojektas „Metų knygos rinkimai “. Gauta 10 egz. knygųProjekto koordinatorė Jadvyga Tumas.