Projektas „Aktyvi klasė“


Projekto tikslai:

  • Įgyvendinti geriausias praktikas mokytojo darbo efektyvumo didinimui ir mokymo(-si) pasiekimų gerinimui, naudojant aktyvios klasės sprendimą, apimantį ugdymo turinį, metodikas, technologijas.
  • Formuoti aktyvių ir inovatyvių mokytojų bendruomenę, kuriančią, besidalinančią ir skatinančią naudoti inovatyvias mokymo priemones ir metodus bei skleidžiančią gerąją patirtį;
  • Plėtoti ilgalaikę patikimą partnerystę tarp švietimo bendruomenės ir inovatyvaus verslo, teikiančio šiuolaikines mokomąsias priemones ir sprendimus mokymui(si).

Mokykla, vykdydama šį projektą, gauna:

  • Mokomąjį turinį: skaitmeninę mokytojo darbo aplinką e.Šviesa, skaitmeninių vadovėlių komplektus ir aktyviąsias pamokas (matematikos bei gamtos ir žmogaus dalykų);
  • Metodines rekomendacijas;
  • Įrangą: „Promethean“ interaktyviąją lentą, apklausos ir vertinimo sistemas (32 pultelius), grafinę planšetę, kamerą, programinę įrangą „ActiveInspire“;
  • Mokymus (turinio, metodinės ir technologinės dalių);
  • Konsultavimus;
  • Virtualią erdvę mokytojams: išteklių talpinimui ir  dalinimuisi geriausiomis praktikomis.

Nuorodos į naujienas mūsų tinklapyje apie „Aktyvią klasę“:

Mokytojų mintys:

„Šiuolaikinės technologijos paįvairina mokymo procesą, efektyvina pamoką, padeda sukoncentruoti mokinių dėmesį pamokoje. Skaidrėse pateikiamos pamokos palengvina mokinių supratimą, padeda mokytojui gerai suplanuoti pamoką ir lengviau realizuoti užsibrėžtus tikslus ir uždavinius.“  Biologijos mokytoja Rasa Žukauskienė

„Dirbant su šiuolaikinėmis technologijomis sutaupoma laiko pamokos metu, lengviau išlaikyti mokinių dėmesį, galima pateikti daug vaizdingesnių pavyzdžių, kurie padeda labiau įsisavinti dėstomą medžiagą.“ Matematikos ir IT mokytoja Neringa Jasiūnaitė

„Interaktyvios lentos pagalba galima organizuoti įvairaus tipo pamokas. Ja galima valdyti kompiuterines programas, atlikti įvairius veiksmus ekrane, klausyti garso įrašus, stebėti paruoštą užduotį ir ją spręsti, daryti pamokų ar pamokų fragmentų įrašus ir kita. Interneto resursai dar labiau praturtina vaizdinę medžiagą, pateikiamą mokiniams, suteikia galimybę reikiamu momentu naudoti sukauptą informaciją. Mokiniai geriau įsidėmi medžiagą ne tik todėl, kad ši technologija yra nauja ir įdomi, bet ir todėl, kad joje pateikiama medžiaga yra aiški, vaizdi.“ Matematikos mokytoja Jekaterina Gospodarec

Mokinių mintys:

„Labiausiai apsidžiaugi, kai pakviečia prie interaktyvios lentos.“

„Man patinka pulteliai, nes sutaupoma daugiau laiko ir rašalo.“

„Man patinka pamokos su pulteliais, nes taip patogiau atsakinėti. Taip pat, jei suklydai, niekas nežinos, kad tai tu.“

„Man interaktyvi lenta labiau patinka, nes joje galima labai greitai nubraižyti figūras.“

„Man labiau patinka dirbti su interaktyvia lenta ir pulteliais, nes tai daug įdomiau nei žalia lenta.“

„Man patinka interaktyvi lenta, nes joje daug ką galima padaryti, pvz. kai reikia kokios liniuotės ar matlankio, galima iš karto juos paimti.“

„Man patinka interaktyvi lenta, nes galima rašyti ant jos su specialiais tušinukais. Norėčiau, kad per visas pamokas būtų tokios lentos.“

„Interaktyvios lentos – tai žingsnis į ateitį, su jomis pamoka vaizdingesnė, aš labiau sukaupiu dėmesį.“

„Interaktyvi klasė yra labai svarbi mūsų mokykloje. Per pamoką galima rodyti vaizdo medžiagą. Mokiniai patys geriau įsimena, kai pamoka būna išskirtinė.“

„Man geriau įsiminti, nes mano vaizdinė atmintis.“

„Kai dirbame su interaktyvia lenta, mums yra aiškiau, greičiau suprantama ir įdomiau.“

„Pamokoje geriau įsisavinu pamoką, juk kai matai vaizdą, lengviau suvoki pamokos medžiagą.“

„Aktyvioje klasėje norisi daugiau dirbti.“

Nuorodos į publikacijas, kuriose pasirodė informacija apie „Aktyvią klasę“  mūsų progimnazijoje:

Projekto partneriai: