Why not to follow http://www.labrokes.org/ and see how much you can get with Labrokes.

Ugdymas

Ugdymo prioritetai:

1. Gebėjimas panaudoti informacines technologijas.

Moderniose kabinetuose I-IV klasių mokiniai lanko informacinių technologijų būrelį, o nuo penktos klasės – pamokas. Reikiamą kvalifikaciją turintys mokytojai moko mokinius dirbti įvairiomis programomis, kurių pagalba ugdytiniai rengia pristatymus, projektinius darbus, kuria internetines svetaines ir savo programas.
Mūsų mokyklos mokiniai gerai pasirodo informacinių technologijų rengiamuose konkursuose.

2. Geras užsienio kalbų mokėjimas.

Pirmoje klasėje anglų kalbos būrelyje mokiniai gauna kalbos pradmenis, o ankstyvasis anglų kalbos mokymas pradedamas nuo antros klasės. Šeštoje klasėje mokiniai renkasi dar vieną užsienio kalbą: rusų, vokiečių arba prancūzų.
Ugdytiniai kasmet dalyvauja mieste vykstančiose olimpiadose ir konkursuose: „Tavo žvilgsnis“, „Kalbų kengūra“; taip pat Prancūzų kultūros centro organizuojamuose renginiuose pasaulinei Frankofonijos dienai pažymėti – ir pasiekia aukštų rezultatų.

3. Mokinio socialinės kompetencijos.

Mūsų mokykloje kiekvienas mokinys yra asmenybė. Kūrybiškumą gali ugdyti įvairiuose būreliuose pagal savo poreikius: sporto, menų, turizmo ir kraštotyros, užsienio kalbų , informacinių technologijų.
Mokykloje kuriami integruoti meniniai projektai – spektakliai, kuriuose susilieja dailė, muzika, choreografija, dizainas.
Kiekvienais metais yra organizuojamos tęstinės vasaros poilsio stovyklos mokykloje ir vaikų pamėgtuose Sariuose bei pajūryje. Ten mokiniai socialinius įgūdžius plėtoja kurdami kūrybinius – meninius, turistinius, kraštotyrinius projektus.
Mokyklos gyvenimą puošia ir paįvairina mokinių organizuojamos tradicinės ir netradicinės šventės, vakaronės.

4. Sveika gyvensena.

Vienas iš mokyklos prioritetų – formuoti sveiką žmogų. Mūsų mokiniai yra įvairių prevencinių akcijų dalyviai, taip pat glaudžiai bendradarbiauja su visuomenės sveikatos centru. Renginiai „Sveikiausia klasė„ ir „Nerūkanti klasė“ mokykloje jau tapo tradiciniais.
Gero mokytojų ir mokinių bendradarbiavimo rezultatas – nuolat laimimos prizinės vietos įvairiose sportinėse rungtyse. Mūsų mokykla yra vienintelė Vilniuje, patekusi į sportiškiausių šalies mokyklų dešimtuką.