Ugdymas karjerai

Karjera šiuolaikiniame pasaulyje suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai gebėjimas derinti darbą, mokymąsi, laisvalaikį, skirtingus socialinius vaidmenis ir būti patenkintam pasirinktu gyvenimo keliu.

Asmens karjera prasideda jau mokykloje, čia dedami svarbūs pamatai tolimesnės karjeros sėkmei, todėl ypač svarbu, kad mokiniui kurti savo karjeros kelią profesionaliai padėtų mokytojai, karjeros specialistai ir tėvai. Padedamas jų, mokinys turėtų mokytis pažinti save, sistemingai įgyti žinias, konstruktyviai žvelgti į ateitį, lavinti gebėjimus, ugdyti kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, planuoti ateitį bei realizuoti save darbo rinkoje.

Ugdymas karjerai – reikšminga bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo dalis, kurios ugdomasis poveikis išlieka svarbus visą gyvenimą. Mokantis pagal ugdymo karjerai programą įgytas žinias, išsiugdytus gebėjimus bei gautą patirtį mokiniai galės pritaikyti savo darbinėje veikloje.

Atsižvelgiant į tai, Lietuvos  mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNSC) šiuo metu vykdo projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“, kuriuo siekiama sukurti ir išplėtoti nuoseklią, vientisą, darnią karjeros paslaugų (profesinio orientavimo) sistemą bendrajame ugdyme ir profesiniame mokyme.

Nuo 2012 m. spalio mėn. Taikos progimnazija dalyvauja LMNŠC (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras) ir ŠMM vykdomo projekto ,,Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ veikloje. Profesinio orientavimo taškas – PIT – reformuotas į Ugdymo karjerai centrą – UKC.

Plačiau apie projektą galite susipažinti: www.mukis.lt