Diagnostiniai ir standartizuoti testai

Diagnostinių vertinimo įrankių ir standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. Plačiau apie tai paskaityti galite paspaudę šią nuorodą:  http://nec.lt/335/

Mūsų mokyklos rezultatai

2018 metai

2-ų kl. mokinių ataskaitą bus įkelta vėliau, kai pateiks Nacionalinis egzaminų centras.

Ketvirta klasė

Šešta klasė

Aštunta klasė