Pagrindinis ugdymas

Ugdymo organizavimas 2017–2018 mokslo metais

1. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė dienomis
5-8 2017–06–15 181
 

2. Ugdymo procesas pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas skirstomas trimestrais. Nustatoma tokia trimestrų trukmė:

  • pirmas trimestras: rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d.
  • antras trimestras: gruodžio 1 d. – kovo 2 d. 
  • trečias trimestras: kovo 5 d. – birželio 15 d.

3. Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Atostogos

Klasė

Prasideda

Baigiasi

Rudens 5-8 2017–10–30 2017–11–03 
Žiemos (Kalėdų) 5-8 2017–12–27 2018–01–03 
Žiemos 5-8 2018–02–19 2018–02–23 
Pavasario (Velykų) 5-8 2018–04–03 2018–04–06
Vasaros 5-8 2018–06–18 2018–08–31

 

2017-2019 Ugdymo planas

 

Paskutinis atnaujinimas:  2017-09-21