Pradinis ugdymas

Ugdymo organizavimas 2017–2018 mokslo metais

1. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė dienomis
1-4

2017–05–31

170
 

2. Ugdymo procesas pagal pradinio ugdymo programą skirstomas trimestrais. Nustatoma tokia trimestrų trukmė:

  • pirmas trimestras: rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d.
  • antras trimestras: gruodžio 1 d. – kovo 2 d.
  • trečias trimestras: kovo 5 d. – gegužės 31 d.

 

3. Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2017–10–30 2017–11–03 
Žiemos (Kalėdų) 2017–12–27 2018–01–03
Žiemos 2018–02–19 2018–02–23
Pavasario (Velykų)  2018–04–03    2018–04–06 
Vasaros 2018–06–01 2018–08–31
 
  
Paskutinis atnaujinimas:  2017-09-11