Pradinis ugdymas

Ugdymo organizavimas 2020–2021 mokslo metais

1. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 2 d., baigiamas atitinkamai:

  Klasė     Ugdymo proceso pabaiga     Ugdymo proceso trukmė dienomis  
1-4 2021–06–08 175

 

2. Ugdymo procesas pagal pradinio ugdymo programą skirstomas trimestrais. Nustatoma tokia trimestrų trukmė:

  • pirmas trimestras: rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d.
  • antras trimestras: gruodžio 1 d. – kovo 12 d.
  • trečias trimestras: kovo 15 d. – birželio 8 d.

3. Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2020–10–26 2020–10–30 
Žiemos (Kalėdų) 2020–12–23 2021–01–05
Žiemos 2021–02–15 2021–02–19
Pavasario (Velykų) 2021–04–06 2021–04–09 
Vasaros 2021–06–09 2021–08–31

 

Paskutinis atnaujinimas:  2020-09-22