Projektai

PROJEKTAI 

Kiekvienais mokslo metais mokykla dalyvauja skelbiamų įvairių projektų rėmimo konkursuose. Juos laimėjus, projektai sėkmingai įgyvendinami mokykloje.

„Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka – individuali moksleivių pažanga“
Sveikatą stiprinanti mokykla
Ilgalaikis aplinkosauginis – verslumo projektas
aktyvi klasė

Tklasė

modernizavimas

biblioteka kuprinėje

2013

2012

2011

2009-2010