Ilgalaikis aplinkosauginis – verslumo projektas „Atliekas rūšiuoju – pinigus skaičiuoju“

Projekto tikslai:

1. Ekologinio sąmoningumo ugdymas.
2. Aplinkosauginių nuostatų formavimas per savarankiškumą ir praktinę veiklą.
3. Gebėjimo bendradarbiauti, ieškant problemos sprendimo, ugdymas.
4. Kritinio mąstymo, kūrybiškumo, vaizduotės skatinimas.

Projekto uždaviniai:

  1. Padėti suvokti buitinių atliekų kiekio didėjimo problemą, išmokyti rūšiuoti atliekas perdirbimui.
  2. Skatinti mokinius ir bendruomenę dalyvauti aplinkosaugos darbe, jausti atsakomybę už savo elgesį gamtoje.
  3. Padėti suprasti, kad kiekvienas iš mūsų prisideda prie aplinkos taršos ir išaiškinti, kokiais būdais tą taršą mažinti.
  4. Dalyvauti įvairiuose aplinkosauginėse akcijose ir konkursuose.

Mokykloje šis projektas pradėtas vykdyti nuo 2012 metų rugsėjo mėnesio. Projekte dalyvauja 5-8 klasių mokiniai.

Būrelio veikla:

Atliekų rūšiavimas

1
 Konkursas „Atiduok seną plytą perdirbti“

2

 Konkursas „Ilgiausias saldainių popierėlių kilimas“

3

4

 

Dalyvavimas gamtinio ir ekologinio ugdymo patirties skaidos projekte „Ekožiniatinklis“.
http://www.lmnsc.lt/lt/naujienos/91
Dalyvavimas Vilniaus miesto 1-8 klasių mokinių aplinkosauginėje konferencijoje „Mokomės gamtoje ir iš gamtos“
http://www.taikos.vilnius.lm.lt/page/7
Dalyvavimas aplinkosaugos olimpiadoje
http://www.taikos.vilnius.lm.lt/page/6