Sveikatą stiprinanti mokykla

Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija (toliau–Komisija) įvertino mūsų mokyklos sveikatos stiprinimo programą „Būkime sveiki“ ir priėmė sprendimą pratęsti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklą penkeriems metams.

Programa nustato 2016-2020 m. m. sveikatos ugdymo ir stiprinimo tikslus, uždavinius ir priemones uždaviniams pasiekti.

Programa siekiama:

  • formuoti priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo mokinių sveikos gyvensenos  įgūdžius;
  • kurti integruotą ir vieningą sveikatos ugdymo ir stiprinimo sistemą visai progimnazijos bendruomenei;
  • puoselėti ir tobulinti sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką progimnazijoje.

Programą įgyvendins Taikos progimnazijos sveikos gyvensenos darbo grupė ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai). Informacija progimnazijos bendruomenei apie vykdomą veiklą bus pateikiama mokyklos internetiniame puslapyje.

 

Biologijos mokytoja metodininkė Rasa Žukauskienė

pazymejimas-ssm