Padėka už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“

Tarptautinė komisija nacių ir sovietų okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti Vilniaus Taikos progimnazijai už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“ įteikė padėkos raštą.

Istorijos mokytojai (vyr. mokytoja Aušra Jurkūnaitė ir istorijos bei etikos mokytojas dr. Algis Bitautas) kiekvienais metais organizuoja netradicines veiklas, skirtas mokinių demokratinių, pilietinių ir tautinių vertybių puoselėjimui. Mokiniams naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis buvo skirta užduočių surinkti vaizdinę medžiagą bei rašytinę medžiagą apie tai koks buvo sunkus ir sudėtingas kelias į Kovo 11-ąją. Mokiniai aiškinosi kokiomis sudėtingomis aplinkybėmis buvo priimtas Kovo 11-osios Aktas.

Istorijos ir etikos mokytojas dr. Algis Bitautas ir istorijos vyr. mokytoja Aušra Jurkūnaitė