Penktokų diktanto konkursas „Auksinė plunksna“

Jau ketvirtus metus Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazija organizuoja diktanto konkursą penktokams. Šiais metais konkurse balandžio 11 dieną – ketvirtadienį – dalyvavo du mūsų progimnazijos moksleiviai. Mykolą Benetį 5a ruošė lietuvių kalbos vyr. mokytoja R. Mikolaitytė, o Paulių Steponavičių 5f ruošė lietuvių kalbos mokytoja V. Balčiūnaitė. Moksleiviai stropiai ruošėsi šiam konkursui ir rašydami diktantą pasitikrino savo rašybos įgūdžius.

Tikime, kad penktokai diktantą parašė gerai, už dalyvavimą buvo apdovanoti Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazijos diplomais. Džiaugiamės, kad organizuojami tokie konkursai, nes moksleiviai ne tik patikrina rašybos gebėjimus, bet ir dar giliau suvokia gimtosios kalbos reikšmę.

Lietuvių kalbos, istorijos, dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė,

lietuvių kalbos vyr. mokytoja R. Mikolaitytė