Tarptautinis projektas „Baltų literatūros savaitė“

Kovo 25 – balandžio 2 dienomis vyko tarptautinis mokyklų bibliotekų projektas „Baltų literatūros savaitė/Baltu literatūras nedēļa“.

Vilniaus Taikos progimnazijos biblioteka dalyvavo tarptautiniame mokyklų bibliotekų projekte „Baltų literatūros savaitė“. Projekto tikslas – stiprinti mokinių skaitymo motyvaciją, skatinant pažinti giminiškų tautų – lietuvių ir latvių – kalbą, literatūrą, kultūrą, istoriją, kviečiant užmegzti ir palaikyti tarpkultūrinius Lietuvos ir Latvijos mokyklų ryšius. Dalyvavo 5c, 5d, 5a, 5b  klasės, lietuvių kalbos vyr. mokytoja R. Mikolaitytė ir informacinio centro vedėja J. Tumas. Pamokos pradžioje mokiniai  stebėjo animacinį filmą „Latvis“, buvo papasakota apie svarbiausius latvių tautos istorijos momentus, parodyta per youtube Petro Kanizijaus Katekizmo – seniausios išlikusios knygos latvių kalba – sąsajos  su Vilniumi, mokiniai žiūrėjo  apie latvių tautinio atgimimo veikėjus ir žymiausius latvių rašytojus bei jų kūrinius, buvo paminėta skaitymo įtaką tautos vienybei ir nepriklausomybei. Visiems patiko  poeto Justino Marcinkevičiaus eilėraščio „Ten Latvija dainos pavėsy“ dvieilis: „Tą patį matom./Ak, tą patį.“ Mokiniai sužinojo, kaip atrodo Latvijos vėliava, kas yra Latvijos sostinė. Jie žinojo, kad ir Lietuva, ir Latvija yra prie Baltijos jūros, bet niekas negalėjo pasakyti, kuri valstybė yra didesnė ir kurioje gyvena daugiau gyventojų. Mokiniai  susidomėję klausėsi latvių liaudies pasakos „Kas bailesnis už kiškį?“, vartė latvių rašytojų knygas. Tarptautinį mokyklų bibliotekų projektą „Baltų literatūros savaitė“ vainikavo balandžio 5 d. VDU įvykęs baigiamasis seminaras.

Projekto dalyvė J. Tumas apdovanota Latvijos respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Einaro  Semanio dovanomis (latvių rašytojų grožinės literatūros knygomis lietuvių kalba) ir projekto organizatorių padėka.

Informacinio centro vedėja J. Tumas