Atvirų techninių kūrybinių FabLab dirbtuvių steigimas Vilniaus mokyklose

Projekto tikslas – skatinti inovatyvius mokymo(si) metodus, tarpdalykinę integraciją ir mokyklų bendradarbiavimą, sudarant galimybę mokykloms įsigyti modernios įrangos atviroms techninėms kūrybinėms FabLab dirbtuvėms įrengti.

FabLab (angl. Fabrication Laboratory) dirbtuvės yra šiuolaikiška įranga aprūpinta inovacijų bei išradimų kūrimo platforma, skirta konstruoti, modeliuoti, projektuoti, gaminti įvairius gaminius, modelius, maketus ar prototipus, o tai pat skatinti kūrybiškumą, verslumą, domėjimąsi technika bei technologijomis. Ugdymo procese FabLab dirbtuvių privalumas – mokymas(is) autentiškoje, įveiklinančioje aplinkoje, kurioje moksleiviai, iškeltiems iššūkiams ieškodami kūrybinių sprendimų, praeina vaizduotės, dizaino, prototipavimo, refleksijos ir bendradarbiavimo kelią. Kai mokiniai, vedami savo intelektualinio smalsumo, laisvai eksperimentuoja, tyrinėja ir išradinėja, jie pradeda suvokti save besimokančiais, turinčiais gerų idėjų ir galinčiais jas įgyvendinti praktikoje. Plačiau apie projektą skaitykite čia.

Spalio 7-11 d. 7-8 kl. mokiniai ir spalio 25-31 d. vyr. IT mokytoja K. Kutiščeva, technologijų mokytojas metodininkas V. Daubaras, technologijų ir žmogaus saugaus mokytojas A. Radžiūnas dalyvavo VGTU linkmenų fabrike FabLab projekto mokymuose. Mokymų metu mokiniai ir mokytojai buvo supažindinti kaip dirbti su 3D spausdintuvu, CNC frezavimo staklėmis, lazerine pjaustykle, ploteriu, elektronikos/robotikos prietaisais. Su nekantrumu laukiame šių prietaisų ir savo mokykloje.

Filmuotą medžiagą galite peržiūrėti LRT mediatekoje (nuo 9:10) 

IT vyr. mokytoja K. Kutiščeva