Netradicinės dorinio ugdymo pamokos su leidyklos „Magnificat“ atstovais

Siekdami labiau integruoti dorinio ugdymo (etikos ir tikybos) turinį lapkričio 11 d. etikos mokytojas Algis Bitautas ir tikybos mokytoja Angelė Ruseckienė 5f ir 5e klasėms organizavo netradicines dorinio ugdymo pamokas, kurių metu Vilniaus Taikos progimnazijoje svečiavosi leidyklos „Magnificat“ atstovės Alina ir Danguolė.

Viešnios pristatė vienintelį Lietuvoje krikščioniškos krypties leidinį „Magnificat“, prancūzų komiksų autoriaus Jean-Francois Kieffer knygeles „Vilkiaus nuotykiai“ ir kitus. Pagrindinis „Magnificat“ žurnalo tikslas – vesti vaikus tikėjimo keliu. Žurnalas pasirodo kartą per du mėnesius, vaikams jis gali tapti draugu šventose mišiose. „Magnificat“ atstovė Alina su vaikais organizavo viktoriną, kurios metu buvo klausiama:

1) Kokia žodžio „adventas“ reikšmė?

2) Kokia liturginė advento spalva?

3) Ką švenčiame gruodžio 8 d.?

4) Kas sugalvojo prakartėlę?

Penktokai išmoko valgio laiminimą: „Laimink Dieve skanų maistą šitą, kad valgytume jį, o ne vienas kitą“.

Istorijos ir etikos mokytojas dr. A. Bitautas ir

tikybos mokytoja A. Ruseckienė