Jie – mūsų garbė

Atrodo, tik prieš keletą akimirkų Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje klausėmės aplodismentų, skirtų 8 a klasės mokinei Ūlai Kaulakytei, Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadoje gruodžio 12 dieną laimėjusiai antrąją vietą ir gavusiai kvietimą su savo komanda (bendraklasiais Armaniu Tomu Barsamyaniu, Nojumi Budriku) dalyvauti respublikiniame etape, šiandien vėl džiaugiamės moksleivių laimėjimais, pasiektais 5-8 klasių mokinių meninio skaitymo konkurse, mūsų progimnazijoje vykusiame sausio 24 dieną, septintos aštuntos pamokų metu. 

Komisijos narių širdis džiugino visi konkurso dalyviai savo nuoširdumu, jautrumu meniniam žodžiui. Visgi sėkmė ne visiems šypsojosi vienodai. Labiausiai ji buvo palanki šiems moksleiviams: Gerdai Prusevičiūtei (5e), Saulei Gečiūtei (5e), Margaritai Korilaitei (5e), Austėjai Visockaitei (7a), Ūlai Kaulakytei (8a), Augustei Savanevičiūtei (8b). 5-6 klasių koncentro prizininkai šie: Gerda Prusevičiūtė (pirma vieta), Saulė Gečiūtė (antra vieta), Margarita Korilaitė (trečia vieta). 7-8 klasių koncentro laimėtojai šie: Austėja Visockaitė (pirma vieta), Ūla Kaulakytė (antra vieta), Augustė Savanevičiūtė (trečia vieta).

Džiaugiamės, didžiuojamės ir dar kartą sveikiname!

Keletas akimirkų, užfiksuotų tiek etninės kultūros olimpiadoje, tiek meninio skaitymo konkurse, tokią nuotaiką taip pat skleidžia.

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja N. Narusevičiūtė