Pajamų mokesčio dalis

Gerbiami bendruomenės nariai,

Nuoširdžiai dėkojame Jums, kad skiriate 1,2% sumokėto pajamų mokesčio dalį progimnazijai, padedate kurti saugią ir modernią ugdymo(si) aplinką, sėkmingai įgyvendinti numatytus ugdymo(si) tikslus, naujas idėjas ir gerinti vaikų ugdymo(si) sąlygas.

Kasmet progimnazijos ugdomoji aplinka gražėja. Praeitais metais pradėti progimnazijos aktų salės renovacijos darbai: sumontuotos pakabinamos lubos, tvarkomos sienos, keičiama elektros instaliacija. Suderinus su Progimnazijos taryba šiais metais planuotume toliau tvarkyti aktų salę ir pakeisti aktų salės ir scenos grindų dangą. Šiems darbams atlikti patvirtinta 12 000 Eur sąmata. Siekdami tęsti jau pradėtus darbus, tenkinti mokinių ir jų tėvų lūkesčius tapti šiuolaikiška ir konkurencinga mokykla, įsipareigojame, kad Jūsų skirtos paramos lėšos bus tikslingai panaudojamos aktų salės renovacijai: grindų dangos keitimui, kėdžių įsigijimui.

Prašytume skirti 1,2% nuo pajamų mokesčio dalį progimnazijai užpildant prašymą FR0512 formos 05 versiją elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Pildant prašymą būtinai nurodykite Vilniaus „Taikos“ progimnazijos kodą – 195007889.

Instrukciją, kaip pateikti prašymą, rasite čia.

Vilniaus „Taikos“ progimnazijos administracija