Sutartys su naujai priimtais mokiniais

Informuojame, kad su naujai priimtais mokiniais į Vilniaus „Taikos“ progimnaziją yra pasirašomos elektroninės sutartys sistemoje, kur buvo ir pildytas prašymas dėl priėmimo https://svietimas.vilnius.lt

Elektronines sutartis galima pasirašyti naudojant – mobiliųjų parašą, SMART ID priemonę, lustinę kortelę ar USB laikmeną.

Neturintiems jokios galimybės pasirašyti sutartį elektroniniu būdu, bus sudarytos sąlygos pasirašyti šią e. sistemoje matomą sutartį popierinėje formoje birželio 15-16  dienomis atvykus į progimnazijos raštinę nuo 9.00 iki 17.00 val.

Vilniaus „Taikos“ progimnazijos ketvirtokų, ketinančių tęsti mokymąsi progimnazijos 5 klasėje, tėvai pasirašo popierines sutartis, kurios bus išdalintos birželio 9-10 dienomis.

Dokumentai progimnazijai turi būti pateikti iki rugsėjo 9 dienos:

1 klasė:

priešmokyklinio ugdymo baigimo pažyma ar priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) rekomendacija („Taikos“ progimnazijoje baigusiems priešmokyklinį ugdymą – nereikia);

dvi nuotraukos 2,5x3cm (mokinio pažymėjimui, asmens bylai).

5 klasė:

pradinio išsilavinimo pažymėjimo kopija;

dvi nuotraukos 2,5x3cm (mokinio pažymėjimui, asmens bylai).

2, 3, 4, 6, 7, 8 klasės:

pažyma apie mokymosi pasiekimus (2-4 klasės);

mokymosi pasiekimo pažymėjimas (6-8 klasės);

dvi nuotraukos 2,5x3cm (mokinio pažymėjimui, asmens bylai).