8c klasė dalyvavo edukacinėje išvykoje „Į smegduobių sostinę ir karstinių ežerėlių kraštą“ su Geologais

Birželio 7 dieną – antradienį – 8c klasės moksleiviai drauge su klasės auklėtoja, lietuvių kalbos vyr. mokytoja Renata Mikolaityte bei technologijų vyr. mokytoja Laima Kamarūniene vyko į smegduobių sostinę bei karstinių ežerėlių kraštą. Šią turiningą mokomąją išvyką organizavo ir vedė geologijos mokslų daktaras, kelionių vadovas Jonas Šečkus, Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universitetų lektorius, aktyviai dalyvaujantis geologijos mokslo sklaidos veikloje, žiniasklaidoje, televizijos bei radijo laidose, bei jo žmona hidrogeologė Ramunė. Geologai organizuoja gamtines ekskursijas, kuriose supažindina plačiąją visuomenę su geologijos mokslu, jo paskirtimi, gamtine mūsų krašto istorija.

Biržų kraštas žymus savo smegduobėmis. Ir nors karstinis procesas sukuria problemų čia gyventiems žmonėms, tačiau būtent jis padaro šį kraštą unikalų. Senosios devono uolienos atsidengia žemės paviršiuje, todėl edukacijos metu aštuntokai sužinojo apie mūsų krašto raidą, vykusią prieš 380 milijonų metų.

Aplankėme Muoriškių ir Velniapilio atodangas, Karajimiškių smegduobių parką, Kirkilų ežerėlius, Žalsvąjį šaltinį Pasvalyje, Likėnus.

Kirkilų kaimo bendruomenės namuose ragavome krašto paveldo statusą pelniusių rupų miltų Kirkilų blynų, buvo galimybė juos išsikepti, prieš kepdami blynus ragavome žuvienės, kuri verdama iš karstiniuose ežerėliuose pagautos žuvies.

Iš šios puikios ekskursijos visi grįžo praturtėję ne tik geologinėmis žiniomis, bet ir įdomiai praleidę dieną drauge, nes aštuntokams – tai paskutinė galimybė pabūti drauge.

8c klasės auklėtoja, lietuvių kalbos vyr. mokytoja R. Mikolaitytė