Literatūros pamoka 5f klasėje „A. Lindgren – Šiaurės rašytoja“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei ir rašytojos gimtadieniui paminėti

Penktadienį, lapkričio 18, lietuvių kalbos vyr. mokytoja R. Mikolaitytė ir informacinio centro vedėja J. Tumas pakvietė 5f klasės mokinius į netradicinę pamoką bibliotekoje „A. Lindgren – Šiaurės rašytoja“, skirtą Šiaurės šalių literatūros savaitei bei rašytojos gimtadieniui paminėti.

Pamokos uždavinys – susipažinti su A. Lindgren gyvenimu bei kūryba ir pamėgti jos knygas, personažus, ugdytis norą skaityti.

Penktokai jau iš anksto buvo susiskirstę grupėmis ir atliko namų užduotis – rašė laiškus personažams, piešė personažus, išrinko citatas, aptarė ištraukas bei parengė kryžiažodžius.

Mokytoja trumpai pristatė rašytojos gyvenimą ir kūrybą, o mokiniai savo atliktus darbus.

Refleksijai buvo panaudotas penktokų sudarytas kryžiažodis apie autorę ir jos kūrybą.

Pamoką stebėjusi pavaduotoja ugdymui D. Daubarienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė N. Narusevičiūtė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja V. Balčiūnienė bei lietuvių kalbos mokytoja I. Ružaitė penktokams gerų žodžių negailėjo, nes vaikai parengė puikius darbus ir pristatymus.

Džiaugiuosi savo žingeidžiais bei mylinčiais knygas mokiniais ir tikiu, kad daug gražių darbų laukia, svarbiausia, kad išsiugdytų meilę knygai.

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja, 5f klasės auklėtoja R. Mikolaitytė

Informacinio centro vedėja J. Tumas