5 komentarai apie “Vilniaus „Taikos“ progimnazijos direktorės Vaidos Abramonienės 2022 metų veiklos ataskaita”

 1. Vilniaus Taikos progimnazijos naujos direktorės dėka, matomi ženkliai pasikeitusi progimnazijos aplinka bei ugdymo procesai. Linkime didžiausios sekmės ir tolimesnio tobulėjimo !

 2. Džiugina mokyklos pokytis, administracijos bendravimas su tėvais, siekiant spręsti kylančias problemas, ieškoti visoms pusėms priimtinų sprendimų, išklausant visų pusių lūkesčius.

 3. Puikiai vertinu Direktorės Vaidos Abramonienės 2022 metų veiklos ataskaitą, kuri išsamiai išdėstyta ir pateikta kiekvienam iš mūsų susipažinti. Kai kuriuos praėjusių metų veiklos rezultatus, vaikų pasiekimus vienaip ar kitaip pajutome (matome ne tik savo vaiką, bet ir kitų mokinių pasiekimus garsinant Taikos progimnazijos vardą, pastebime gerėjantį mokyklos mikroklimatą, gražėjančias mokyklos erdves ir pan.). Vis tik skaitant ataskaitą pamačiau, kiek daug darbų, kurių mes, tėveliai, nematome, nuveikta gerinant ugdymosi pasiekimus, integruojant socialinį emocinį ugdymą ir įtraukųjį ugdymą į bendrą mokyklos ugdymo procesą ir turinį, stiprinant integruotą ugdymą, bendruomeniškumą ir t.t. Tikrai pravartu susipažinti, kad galėtumėm įvertinti didelius ir prasmingus Mokyklos žingsnius siekiant užsibrėžtų tikslų!

 4. Vilniaus Taikos progimnazija kasmet tik gerina mokinių ugdymo ir ugdymosi kokybę. Tai pavyksta mokykloje nuolat besitobulinantiems pedagogams, kurie dažnai dalyvauja įvairiuose seminaruose, mokymuose, projektinėse veiklose, olimpiadose, varžybose. Mokykloje didelis dėmesys skiriamas įtraukiajam ugdymui, šiuolaikiškai pamokai. Tuo labai rūpinasi be galo darbšti, atsakinga, siekianti užsibrėžto tikslo, kantri mokyklos direktorė. Šiam žmogui ne tas pats kaip jaučiasi mokinys, mokytojas, tėvas. Todėl bendras mokyklos mikroklimatas sparčiai gerėja. Smagu, kad turime tokią savo pavyzdžiu užkrečiančią vadovę!
  Taikos progimnazijos profesinės sąjungos pirmininkė
  Rasa Paulauskienė

 5. Esame dėkingi Direktorei Vaidai Abramonienei už iniciatyvą vykdant pokyčius Taikos progimnazijoje, tobulinant jos fizinę aplinką, gerinant mokinių bei mokytojų emocinę gerovę. Matomi ugdymo proceso pokyčiai, įtraukiant mokinius į įvairias veiklas bei projektus ne tik mokyklos prieigose, bet ir Vilniaus, dalyvaujant įvairiuose renginiuose.
  Linkime Direktorei didelės sėkmės ir tobulėjimo!
  7B klasės tėvų komitetas.

Komentarai uždrausti.