Padėka iš organizacijos „Savanoriai vaikams!“

Norime padėkoti visai Progimnazijos bendruomenei, ypač – pradinių klasių mokiniams, tėveliams ir pradinių klasių mokytojų metodinei grupei už iniciatyvą ir spalio 23 dieną suorganizuotą  Pyragų dieną. Visos surinktos lėšos – 622,98 Eur buvo pervestos organizacijai  „Savanoriai vaikams“, kuri įgyvendina iniciatyvą – „Niekieno vaikai“. Šios iniciatyvos tikslas, kad nei vienas vaikas ligoninėje neliktų vienišas. Smagu vienišų vaikų širdis sušildyti gerumo dalybomis. Mums tai svarbu, todėl esame dėkingi kiekvienam prisidėjusiam!