APIE MOKYKLĄ

Misija – mokykla, teikianti kokybišką priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą, atsižvelgianti į mokinio individualius poreikius ir gebėjimus, skatinanti nuolatinį unikalios asmenybės augimą Taikioje bendruomenėje.

Vizija – fiziškai ir emociškai saugi mokykla, atvira naujovėms, tikslingai diegianti inovacijas, puoselėjanti tautinį, pilietinį sąmoningumą ir tarpusavio pasitikėjimą, ugdanti laisvą, kūrybingą, gebantį kritiškai mąstyti ir veikti sparčiai besikeičiančioje visuomenėje mokinį.

Filosofija: Taika su savimi, Taika su žmogumi, Taika su pasauliu.