Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos lygmenimis.

2022 metais Vilniaus „Taikos“ progimnazijoje bus vykdomi Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (toliau – NMPP) 4, 6 ir 8 klasėse. Prašome susipažinti su NMPP tvarkaraščiu.

Mokiniai į srautus bus paskirstyti likus kelioms dienoms iki NMPP. 

2022 NMPP tvarkaraštis

Mūsų mokyklos rezultatai

2021 metai:

4 kl. NMPP mokyklos detalioji ataskaita

8 kl. NMPP mokyklos detalioji ataskaita