Elektroninis dienynas

Nuo 2011 m. gruodžio naudojame elektroninį dienyną.

Prie elektroninio dienyno nauji mokiniai yra prijungiami per IT pamokas. Tėveliams visą informaciją teikia klasių auklėtojai.

Prisijungimo adresas: https://www.tamo.lt

Prašome visų mokinių tėvus prisijungti prie elektroninio dienyno savo (tėvų)  slaptažodžiu. Mes turime būti užtikrinti, kad Jus pasiekia informacija, esanti elektroniniame dienyne.

     Elektroniniame dienyne yra visa informacija apie mokinių lankomumą, pažangumą, tvarkaraščiai, mokytojų pavardės. Norėdami susisiekti su mokytoju, aptarti vaiko mokymąsi, rašykite pranešimą elektroniniame dienyne konkrečiam mokytojui.

    ● Mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai) prisijungimo naudotojo vardą ir slaptažodį gali gauti susisiekę su klasės auklėtoju arba elektroninio dienyno administratore Kristina Zabiele kristina.it@taikos.lt

    TAMO e. dienyno vartotojo paskyros sukūrimo instrukcija