Gamtos mokslų ir fizinio ugdymo metodinė grupė

Dalykų mokytojai:

Dalykas Vardas, pavardė Kvalifikacija El.
paštas
Chemija Asta Balčiūnaitė vyr. mokytoja asta.chemija@taikos.lt
Geografija Aušra Šidlauskienė vyr. mokytoja ausra.geografija@taikos.lt
Geografija Saulius Sventickas vyr. mokytojas saulius.geografija@taikos.lt
Fizika
Gamta ir žmogus
Lina Sivoj vyr. mokytoja lina.fizika@taikos.lt
Biologija
Gamta ir žmogus 
Aurika Tėvelytė vyr. mokytoja aurika.biologija@taikos.lt
Fizinis ugdymas Rasa Paulauskienė mokytoja metodininkė rasa.fizinisugd@taikos.lt
Fizinis ugdymas Vaidas Lukaševičius mokytojas vaidas.fizinisugd@taikos.lt
Fizinis ugdymas Violeta Tupčiauskienė mokytoja metodininkė violeta.fizinisugd@taikos.lt