Lietuvių k. ir istorijos metodinė grupė

Dalykų mokytojai:

Dalykas Vardas, pavardė Kvalifikacija El.
paštas
Etika Marius Norkūnas mokytojas marius.etika@taikos.lt
Etika
Istorija 
Algis Bitautas mokytojas algis.istorija@taikos.lt
Tikyba  Laima Kazakevičienė mokytoja laima.tikyba@taikos.lt
Tikyba  Paulina Kergytė mokytoja paulina.tikyba@taikos.lt
Lietuvių k. Toma Gadeikienė mokytoja  toma.lietuviu@taikos.lt
Lietuvių k. Rima Kireilienė vyr. mokytoja rima.lietuviu@taikos.lt
Lietuvių k. Renata Mikolaitytė vyr. mokytoja renata.lietuviu@taikos.lt
Lietuvių k. Ilona Ružaitė mokytoja ilona.lietuviu@taikos.lt
Lietuvių k. Nijolė Narusevičiūtė mokytoja metodininkė nijole.lietuviu@taikos.lt
Lietuvių k. Vilma Balčiūnienė vyr. mokytoja vilma.lietuviu@taikos.lt
Istorija Aušra Jurkūnaitė vyr. mokytoja ausra.istorija@taikos.lt