Maitinimas

Vilniaus „Taikos“ progimnazijoje maitinimo paslaugas teikia 

UAB „Anolija“, el. p. ablacinska2@yahoo.com

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Sprendimas dėl tarybos 2019-06-19 sprendimo nr.1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ pakeitimo

Maitinimo organizavimo Vilniaus miesto mokyklose tvarkos aprašas

Mokinių nemokamo maitinimo Vilniaus miesto mokyklose tvarkos aprašas

Valgiaraštis 4-7 metų vaikams

Valgiaraštis 6-10 metų vaikams

Valgiaraštis 11 metų vaikams ir vyresniems

Dėl nemokamo maitinimo prašome kreiptis į socialinę pedagogę

Liną Možeikę el. p. lina.socialine@taikos.lt

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamos telefono linijos numeris (skambinti maisto saugos ir sudėties klausimais)  8 800 40 403.

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro telefono numeriai (skambinti maitinimo organizavimo ir valgiaraščių klausimais): 

Bendrojo ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros skyriaus maitinimo kuratorė Gerda Vozgirdaitė, tel. (+370) 690 27256, el. p. gerda.vozgirdaite@vvsb.lt

Bendrojo ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros skyriaus maitinimo kuratorė Gertrūda Kaminskaitė, tel. (+370) 631 13 651, el. p. gertruda.kaminskaite@vvsb.lt