NUOTOLINIS MOKYMAS

Nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos aprašas

Nuotolinio pamokų paskirstymas

Įsakymas dėl ugdymo organizavimo tvarkos nuotolinio mokymo būdu 5-8 klasėse

Rekomendacijos mokiniams pandemijos metu

Nuotolinio mokymo aplinka – Classroom

Pagalba mokiniams, patiriantiems sunkumų nuotolinio mokymosi metu

IKT koordinatorė Kristina Zabielė konsultuoja mokyklos bendruomenės narius technologijų naudojimo klausimais ir administruoja tamo elektroninį dienyną – kristina.it@taikos.lt